Iedereen Een Meester

Wat we doen

We beschikken over een grote pool met mensen met diverse expertise en kwaliteiten. Dit zijn inwoners maar ook professionals van organisaties /bedrijven uit de regio. Omdat iedereen ergens goed in is, Iedereen is een Meester, kan iedereen zijn bijdrage leveren.
Onze pool van Meesters zet zich in op de leerlingen en de scholen zodat er voor iedereen een Meester is. En, waardoor de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen en zelf een meester kunnen worden. Zo werken we samen aan een leer- en leefklimaat waarin onze samenleving zich op een positieve manier kan ontwikkelen.

Wij sluiten aan bij de behoeften van de scholen. De school geeft aan welke hulp wenselijk is. We matchen de kandidaat zodat de kinderen en de school de steun krijgen van de mensen die passen bij hun vraagstuk. (Eventuele) knelpunten lossen we op.