Iedereen Een Meester

Over ons

“It takes a village to raise a child” is een Afrikaans spreekwoord waarmee wordt bedoeld dat een gehele gemeenschap nodig is om het kind te laten groeien en te ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving. “Iedereen een meester” is de Nederlandse vertaling hiervan.

Iedereen is een meester: Nederland heeft veel mensen met een grote diversiteit aan kennis, talenten en kwaliteiten. Hoe zou het zijn als we onderwijs niet alleen overlaten aan leerkrachten maar de aanwezige kennis en energie in de samenleving meer zouden gebruiken om deze leerkrachten te helpen en het in te zetten op de behoeften van de scholen? Energie van buurtbewoners, opa’s en oma’s en professionals wonend en of werkend in Den Haag? Dan is er voor iedereen een meester. De druk op de leerkrachten neemt af, de aandacht voor leerlingen neemt toe en zo we werken samen aan een leer- en leefklimaat waar onze kinderen zelf weer een meester kunnen worden en waardoor onze samenleving zich op een positieve manier kan ontwikkelen.

Meer over het doel en de drijfveren van iedereen een Meester is te zien op dit filmpje.

De Kleine Keizer

Loosduinse Uitleg 10
2553 AZ Den Haag

OBS Houtwijk

Mari Andriessenstraat 42
2552 KN Den Haag

Dr. Willem Drees

Bresterstraat 15
2523 XC Den Haag

Prins Willem Alexander

Laakweg 199
2521 SG Den Haag

De Kameleon

Ketelstraat 101
2516 VN Den Haag

De Baanbreker

Elboogstraat 68
2516 PV Den Haag

De Spoorzoeker

Busken Huetstraat 22-24
2524 TT Den Haag

De Klimop

Cartesiusstraat 2-4
2562 SK Den Haag

De Leeuwerikhoeve

Walenburg 25
2591 BR Den Haag

De Tweemaster

Tesselsestraat 75a
2583 JH Den Haag

OBS Houtrust

Nachtegaalplein 19-A
2566 JP Den Haag

Valkenbos Montessorischool

Cederstraat 29,
2565 JM Den Haag

Dalton KC Helen Parkhurst

Baambruggestraat 2,
2546 SK Den Haag

OBS Erasmus

Ambachtsgaarde 1,
2542 ED Den Haag